*

CDROM disk drive

A readonly disk drive designed to access and read the data encoded on compact disks and to transfer this data to a computer. With audio compact disk players selling for as little as $99, personal computer users often are appalled at the high price of CDROM drives. The two devices, however, are dissimilar. A CDROM disk drive contains circuitry optimized to locate data at high speeds; CD players need to locate only the beginning of audio tracks, which they play sequentially. As the number of these drives increases, the prics of CDROM drives will drop to more reasonable levels. CDROM drives retrieve data much more slowly than computer disk drives. If you don’t like waiting for the screen to update, you should spend more money to get one of the faster CDROM drives. An access time of 320 ms to 400 ms is considered relatively fast for currently available drive and is well worth the additional cost. Avoid drives with 800ms access times. If you’re buying your drive for a Windows compatible MPC system, make sure that the CDROM drive can play CDs that the CDROM drive can play CDs that the CDROM drive can play CDs that store up to 600M of data, transfer data at rates of at least 150 kbits per second. and access data in at least 400 ins. In addition, make sure that the drive has headphone jacks, external speaker jacks, and a volume control. See access time, compact disk (CD), and millisecond (ins).

ổ đĩa CDROM
Loại ổ đĩa chỉ đọc ra được thiết kế để truy cập và đọc dữ liệu đã được thiết kế để truy cập và đọc dữ liệu đã được mã hóa vào các đĩa compact, và để truyền dữ liệu đo cho máy tính. Mặc dù máy chơi đĩa compact âm nhạc chỉ bán với giá 99$, nhưng ổ đĩa CDROM chứa các mạch đã được tối ưu hóa máy chơi đĩa CD chỉ cần định vị rãnh âm thanh đầu tiên rồi sau đó chúng chạy tuần tự. Vì số lượng của ổ đĩa CDROM ngày càng nhiều, nên giá của nó sẽ hạ xuống đến mức hợp lý hơn. Ổ đĩa CDROM truy tìm dữ liệu chậm hơn nhiều so với các ổ đĩa máy tính. Nếu không muốn mất thới gian chờ đợi hiện hành, bạn hãy mua loại đắt tiền để có tốc độ nhanh hơn. Thời gian truy cập từ 200 đến 250 ms đã là tương đối nhanh đối với tất cả loại đĩa bán sẵn hiện nay và cũng đã bỏ thêm khá tiền. Nên tránh loại ổ đĩa truy cập chậm 800ms. Nếu định mua ổ đĩa dùng chơ hệ thống MPC tương hợp với Windows, bạn phải bảo đảm ổ đĩa CDROM đó có thể chạy các đĩa CD lưu trữ cỡ 600M dữ liệu, truyền dữ liệu với tốc độ ít nhất là 150Kilo bit/giây. và thời gian truy cập ít nhất là 400ms. Đồng thời bạn cũng phải bảo đảm ổ đĩa đó có jack cắm head phone, jack cằm ra ngoài, và núm vặn âm lương. Xem access time, compact disk (CD), và milisecond (ms).


Published:

PAGE TOP ↑