*

CDROM(Compact Disc Read Only Memory)

A compact disc format used to hold text, grapics and hifi stereo sound. It’s like an audio CD, but uses a different track format for data. The audio CD player cannot play CDROMs, but CDROM players usually play audio CDs and have output jacks for a headphone or amplified speakers. CDROMs hold in excess of 600MB of data, which is equivalent to about 250,000 pages of text or 20,000 medium resolution image. Earlier CDROM drives transfer data at 150KB transfer rate. Access times run times run from a slow half second to under 200 milliseconds.

CDROM(Compact Disc Read Only Memory)
Một dạng díc compact dùng để chứa text, đổ họa và âm thanh nổi có độ trung thực cao. Nó giống như một audio CD, nhưng sử dụng một dạng track khác nhau cho dữ liệu. Thiết bị đọc audio CD không thể độc các CDROM, nhưng các thiết bị đọc CDROM thường đọc các thiết bị đọc CDROM thường đọc các headphone hay các loa khuếch đại. Các CDROM chứa hơn 600MB dữ liệu, tương tương đương với khoảng 250.000 trang text hay 20.000 ảnh có độ phân giải trung bình. Các ổ đĩa CDROM ban đầu truyền dữ liệu với tốc độ 150 KB trong mỗi giây. Các ổ đĩa xoay 2 lần, 3 lần và 4 lần cung cấp tốc độ truyền 150KB gấp 2, 3 và 4 lần. Thời gian truy cập chậm đến nửa giây hoặc nhanh đến 200 miligiây.


Published:

PAGE TOP ↑