*

cell animation

An animation technique in which a background painting is held in place while transparent sheets of celluloid are moved over the background painting, producing the illusion of movement. Cell animation is much easier than drawing a new background for every frame in the animation sequence. A Macintosh animation program that uses a computerized version of cell animation is MacroMind Director. See MacroMind Director.

kỹ thuật hoạt họa celluloid
Một phương pháp hoạt họa, trong đó bức vẽ nền được giữ nguyên một cho trong khi một loạt các tờ celluloid trong suốt có chứa các đối tương được đặt lên trên hình nền tạo nên các hình động. Phương pháp hoạt họa celluloid này dễ thực hiện hơn rất nhiều so với việc vẽ lại hình nền khác cho từng cảnh. Chương trình hoạt Macintosh dùng dùng kỹ thuật này với sự trợ giúp của máy tính và được lấy tên là Macromedia Director.


Published:

PAGE TOP ↑