*

centering cone

A short plastic or metal cone used to align a 5.25″ floppy disk to the drive spindle. It is inserted into the diskette’s center hole when the drive door is closed.

centering cone
Một chi tiết hình nón ngắn bằng nhựa hay kim loại được dùng để canh thẳng một đĩa 5.25 inch với trục chính ổ đĩa. Nó được gắn vào lỗ chính giữa của đĩa khi cửa ổ đĩa được đóng.


Published:

PAGE TOP ↑