*

central processor

Same as CPU.

central processor
Tương tự như như CPU.


Published:

PAGE TOP ↑