*

Centronics

A standard 36pin parallel interface for connecting printers and other devices to a computer. It defines the plug, socket and signals used and transfers data asynchronously up to 200 Kbytes/sec. This de facto standard was developed by Centronics Corporation, maker of the first successful dot matrix printers. See printer cable.

Centronics
Một giao diện song song 36pin chuẩn dùng để nối kết các máy in và các thiết bị khác với một máy tính. Nó xác định phích cằm, ổ cắm và các tín hiệu được sử dụng và truyền dữ liệu một cách không đồng bộ lên dến 200 Kbyte trong mỗi giây. Tiêu chuẩn thực tế này được phát triển bởi Centronics Corporation, nhà chế tạo các máy in ma trận điểm thành công đầu tiên. Xem printer cable.


Published:

PAGE TOP ↑