*

character terminal

A display screen without graphics capability.

character terminal
Một màn hình hiển thị không có tính năng đồ họa.


Published:

PAGE TOP ↑