*

chicklet keyborad

A keyboard with small, square keys not suitable for touch typing.

chicklet keyborad
Một bàn phím có các phím nhỏ hình vuông không thích hợp cho việc gõ phím.


Published:

PAGE TOP ↑