*

chromatic dispersion

The spreading of light rays within an optical fiber, which causes decreased bandwidth.

chromatic dispersion
Sự phân tán các tia sáng trong trong một sợi quang, do đó làm giảm đi băng thông.


Published:

PAGE TOP ↑