*

Cilpper

(1) See CAClipper.

(2) A family of 32bit RISC microprocessors from Intergraph Corporation, Huntsville, AL.

(3) AN encryption chip endorsed by the U.S. government for general use that would let authorities unscramble the data if needed.

Cilpper
(1) Xem CAClipper.

(2) Một họ gồm các bộ vi xử lý RISC 32bit từ Intergraph, Huntsville, AL.

(3) Một chip mã hóa được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận để sử dụng rộng rãi qua đó cho phép phục hồi dữ liệu nếu cần thiết.


Published:

PAGE TOP ↑