*

circuit breaker

A protective device that opens a circuit upon sensing a current overload. Unlike a fuse, it can be reset.

circuit breaker(bộ ngắt mạch)
Một thiết bị bảo vệ mở một mạch khi cảm nhận một lượng giải tần số hiện hành. Không giống như một cầu chì, nó có thể được xác lập lại.


Published:

PAGE TOP ↑