*

cluster controller

A controll unit that manages several peripheral devices, such as terminals or disk drives.

cluster controller
Một bộ điều khiển quản lý nhiều thiết bị ngoại vi chẳng hạn như các thiết bị đầu cuối hay các ổ đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑