*

color monitor

A computer display device that can display an image in multiple colors, unlike a monochrome monitor that displays one color on a black or white background.

màn hình màu
Một thiết bị hiện hình của máy tính, có thể làm hiển thị một hình ảnh với nhiều màu sắc; khác với màn hình đơn sắc, chỉ hiển thị một màu trên nền đen hoặc trắng.


Published:

PAGE TOP ↑