*

color printer

A printer that prints in color. The lowest cost color printers are ink jet. Higher quality and higher resolution is obtained with laser, solid ink and bye sublimation printers. Most color printers use cyan, magenta, yellow and black inks.

color printer
Một máy in dùng để in màu. Các máu in màu có giá thấp nhất là máy in font mực. Chất lượng cao hơn và độ phân giải cao hơn nhận đặc và máy in dye sublimation. Hầu hết các máy in màu sử dụng các mực lục lam, đỏ tía, vàng và đen.


Published:

PAGE TOP ↑