*

COM port

A serial communications port on a PC. See COM1 and serial port.

COM port
Một cổng truyền thông giao tiếp trên một máy tính cá nhân. Xem COM1, COM2.


Published:

PAGE TOP ↑