*

COMDEX(SOFTBANK, COMDEX, Needham, MA, www.comdex.com)

Một cuộc triển lãm thương mãi ban đầu được tố chức cho những nhà cung cấp và phân phối máy tính, mặc dù có một số lượng lớn những người dùng cuối tham dự. Các cuộc triển lãm được tổ chức khắp thế giới, nhưng COMDEX Fall ở thành phố Las Vegas, tiểu bang Nevada là cuộc triển lãm thương mại lớn nhất với hơn 200000 người tham dự.

COMDEX(SOFTBANK, COMDEX, Needham, MA, www.comdex.com)


Published:

PAGE TOP ↑