*

comp

In desktop publishing, a complete mockup of a page layout design, showing what the final printed page will look like.

bản hoàn chỉnh, bản tổng hợp
Trong ấn loát văn phòng, đây là hình mẫu hoàn chỉnh một thiết kế dàn trang cho thấy tất cả những gì sẽ có trên trang in cuối cùng.


Published:

PAGE TOP ↑