*

Computer Aided Design(CAD)

The use of the computer and a computer and a computer aided design program as the environment for the design of a wide range of industrial artifacts; ranging from machine parts to modern homes. CAD has become a mainstay in a variety of design related fields, such as architecture, civil engineering, electrical engineering, mechanical engineering, and interior design; however, computer aided design has been dominated until recently by expensive dedicated minicomputer systems. CAD applications are graphics and calculation intensive, requiring fast processors and highresolution video displays. CAD programs often include sophisticated statistical analysis routines that help designers optimize their applications, as well as their extensive symbol libraries. All these features require huge amounts of processing power-a requirement that kept CAD off early personal computers. Like many other professional computer applications based on expensive mainframe or minicomputer systems, however, CAD is migrating to powerful personal computers, such as those based on the Intel 80386, Intel 80486, Motorola 68030. and software Motorola 68040 microprocessors. CAD software for personal computers blends the objectoriented graphics found in draw programs with precision scaling in two and three dimensions. Drawings can be produced with an intricate level of detail. See draw program and objectoriented graphic.

thiết kế bằng máy tính(CAD)
Sử dụng máy tính và chương trình CAD để thiết kế hàng loạt các sản phẩm công nghiệp. từ các chi tiết máy đến các ngôi nhà hiện đại. CAD đã trở thành một phương tiện chính trong các lĩnh vực khác nhau có liên quan đến thiết kế, như kiến trúc, kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật cơ khí, và các thiết kê thứ tếu khác. Các chương trình ứng dụng CAD đều thuộc loại chương trình đồ họa và có nhiều tính toán, đòi hỏi phải có bộ xử lý nhanh và màn hình phân giải cao. Các chương trình CAD thường có các thủ tục phân tích thống kê khá tinh vi để trợ giúp cho các kỹ sư thiết kế tối ưu hóa các ứng dụng của nó, cũng như thư viện các hình ký hiệu của họ. Tất cả các tính năng này đòi hỏi một khối lượng công việc xử lý khổng lồ mà trước đây các máy tính cá nhân không thể thực đây các máy tính cá nhân không thể thực hiện nổi. GIống như các chương trình ứng dụng của máy tính chuyên dụng khác dựa trên các hệ máy tính chuyên dụng khác dựa trên các hệ máy tính chuyên dụng khác dựa trên các hệ máy tính chuyên dụng khác dựa trên các hệ máy tính lớn hoặc máy tính mini đắt tiền, CAD hiện cũng đang thâm nhập vào các loại máy tính cá nhân mạnh, như các loại sử dụng bộ vi xử lý Intel 80486 và Motorola 68040. Phần mềm CAD dùng cho máy tính cá nhân là sự pha lan đồ họa hướng đối tượng (trong các chương trình vẽ) với khả năng co giãn kích thước chính xác theo hai hay ba chiều để tạo ra các bản vẽ với các chi tiết phức tạp. Xem draw program, và object oriented graphic.


Published:

PAGE TOP ↑