*

computeraided design and drafting(CADD)

The use of a computer system for industrial design and technical drawing. CADD software closely resembles computer aided design (CAD) software but has additional features that enable the artist to produce drawings conforming to engineering conventions.

thiết kế và vẽ bằng máy tính(CADD)
Dùng máy tính để thiết kế công nghiệp và vẽ kỹ thuật. Phần mềm CADD rất giống phần mềm thiết kế bằng máy tính CAD, nhừng có thêm các tính năng phụ. cho phép người sử dụng có thể tạo ra các bản vẽ phù hợp với cấc qui ước tỹ thuật.


Published:

PAGE TOP ↑