*

conditioning

Extra cost options in a private telephone line that improve performance by reducing distortion and amplifying weak signals.

conditioning
Các tùy chọn về chi phí phụ trong một đường dây điện thoại riêng tư cải tiến sự hoạt động bằng cách giảm đi sự biến dạng và khuếch đại các tín hiệu yếu.


Published:

PAGE TOP ↑