*

copper

A reddish brown metal that is highly conductive and widely used for electrical wire. When a signal “runs over copper”, it means that a metal wire is used rather than a glass wire (optical fiber).

copper
Một kim loại có màu nâu hơi đỏ có tính dẫn điện cao và được dùng rộng rãi để làm dây điện. Khi một tín hiệu chạy qua đồng, điều này có nghĩa rằng một dây thủy tinh (sợi quang).


Published:

PAGE TOP ↑