*

CtrlAltDel

The key combination that reboots a PC.

CtrlAltDel
Tổ hợp phím khởi động lại một PC.


Published:

PAGE TOP ↑