*

cutsheet feeder

A paper feed mechanism that feeds separate sheets of paper into the printer, where a friction feed mechanism draws the paper through the printer. You can purchase cut sheet feeding mechanisms as optional accessories for dotmatrix and letter quality printers, but they are standard equipment with laser printers and high quality inkjet printers. See friction feed and tractor feed.

thiết bị đẩy giấy từng tờ rời
Một cơ cấu đẩy giấy, đẩy từng tờ vào máy in, tại đây một cơ cấu trục lăn sẽ kéo giấy qua máy in đó. Bạn có thể mua thêm cơ cầu đẩy giấy từng tờ cho các máy in kim chất lượng tốt, nhưng nó lại là thiết bị tiêu chuẩn bắt buộc đối vớii các máu in laser và các máy in phun mực loại chất lượng cao. Xem friction feed, và tractor feed.


Published:

PAGE TOP ↑