*

cyberpunk

Relating to futuristic delinquency: hackers breaking into computer banks, survival based on hightech wits. Stems from science fiction novels such as “Neuromancer ” and “Shockwave Rider”.

cyberpunk
Liên quan đến sự phạm pháp mới đây: các hacker thâm nhập vào các ngân hàng máy tính, sống sót nhờ vào trí thông minh kỹ thuật cao. Bắt nguồn từ các tiểu thuyết khoa học viễn tưởng chẳng hạn như “Neutomancer” và “Shockwave Rider”.


Published:

PAGE TOP ↑