*

CYCOLOR

A process for printing continuous tone images that look just like photographs. Originally developed by Mead Imaging, the CYCOLOR process is very fast and quite amazing. It uses CYCONLOR DI FILM that contains billions of light sensitive microcapsules, which are variably hardened when exposed to different lights and then pressed between rollers to release the dyes.

CYCOLOR
Một tiến trình để in các ảnh có tông màu liên tục trông giống như các bức ảnh. Ban đầu được phát triển bởi Mead Imaging, tiến trình CYCOLOR.rất nhanh và hoàn toàn đáng ngạc nhiên. Nó sử dụng CYCOLOR DI FILM có chứa hàng tỷ vi capsule nhạy sáng, vốn được làm cứng lại đột ngột khi được phơi với các độ sáng khác nhau và sau đó được ép giữa các trục lăn đế nhả màu.


Published:

PAGE TOP ↑