*

D/A converter(Digital to Analog Converter)

A device that converts digital pulses into analog signals. Contrast with A/D converter. See DSP.

D/A converter(Digital to Analog Converter)
Một thiết bị chuyển đổi các xung kỹ thuật số thành các tín hiệu tương tự. Trái với A/D converter. Xem DSP.


Published:

PAGE TOP ↑