*

dark fiber

Unused transmission capacity in a fiber optic trunk.

dark fiber
dung lượng truyền chưa được sử dụng trong một đường trục quang học sợi.


Published:

PAGE TOP ↑