*

DDCMP(Digtal Data Communications Message Protocol)

Digital’s proprietary, synchronous data link protocol used in DECnet.

DDCMP(Digtal Data Communications Message Protocol)
Giao thức liên kết dữ liệu đồng bộ độc quyền của Digital được sử dụng trong DECnet.


Published:

PAGE TOP ↑