*

default printer

In Microsoft Windws, the printer that Windows applications automatically use when you choose Print. See Microsoft Windows.

máy in mặc định
Trong Microsoft windows, máy in mà các trình ứng dụng windows tự động sử dụng lúc bạn chọn Print (in).


Published:

PAGE TOP ↑