*

defragger

Also called an optimizer program, it is a software utility that defragments a disk.

defragger
Cũng được gọi là optimizer program, đó là một tiện ích phần mềm hủy phân đoạn một đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑