*

demount

to remove a disk from a disk drive. See mount.

tháo ra, rút ra
Lấy đĩa ra khỏi ổ đĩa. Xem mount.


Published:

PAGE TOP ↑