*

desktop pattern

In microsoft Windows, the pattern called wallpaper as signed to the “desktop” (the background “beneath” windows, icons, and dialog boxes). To change the desktop pattern, choose Desktop from the Control Panel.

hình nền mặt bàn giấy
Trong Microsoft Windows, đây là hình vẽ đồ họa được gọi là wall paper (giấy dán tường) được biểu dien trên “bàn giấy” (các cửa sổ nền “linh tinh”, các biểu tượng và các hộp hội thoại). Đế thay đổi hình nền này, bạn phải chọn dùng Desktop trong Control Panel.


Published:

PAGE TOP ↑