*

device driver

See driver.

trình điều khiển thiết bị
Xem driver.


Published:

PAGE TOP ↑