*

diagnostic tracks

the spare tracks on a disk used by the drive or controller for testing purpose.

diagnostic tracks
Các rãnh dự phòng trên một đĩa được sử dụng bởi ổ đĩa hoặc bộ điều khiển sử dụng cho việc kiểm nghiệm các mục đích.


Published:

PAGE TOP ↑