*

Digital Darkroom

An imageenhancement program developed by Silicon Beach Software for Macintosh computers. The program uses computer processing techniques to edit and enhance scanned blackandwhite photographic images.

Digital Darkroom
Một chương trình nâng cấp hình ảnh do hãng Silicon Beach Software biên soạn để dùng cho các máy tính Macintosh. Chương trình dùng các phương pháp xử lý bằng máy tính để sửa và nâng cấp các bức hình chụp trắng đen đã được máy quét ra.


Published:

PAGE TOP ↑