*

digital radio

The microwave transmission of digital data via line of sight transmitters.

radio kỹ thuật số
Việc truyền phát sóng viba dữ liệu kỹ thuật số qua tuyến truyền phát.


Published:

PAGE TOP ↑