*

DIP switch(Dual Inline Package switch)

A set of tiny toggle switches built into a DIP, which is mounted directly on a circuit board. The tip of a pen or pencil is required to flip the switch on or off. Remember! Open is “off.” Closed is “on.”.

DIP switch(Dual Inline Package switch)
Dual Inline Package switch Một tập hợp các nút bật tắt nhỏ được cài sằn trong một DIP vốn được gắn trực tiếp trên một bảng mạch. Ấn nhẹ đầu bút chì hoặc bút mực lên nút để bật hoặc tắt. Lưu ý! Open là “tắt”. Closed là “mở”.


Published:

PAGE TOP ↑