*

disk capacity

The storage capacity of a floppy disk or hard disk, measured in kilobytes (K) or megabytes (M). The capacity of a floppy disk depends on the size of the disk, the density of the magnetic particles on its surface, and the capabilities of the drive you use to format the disk. The two most popular disk sizes are 5.23 inch floppy disks and 3.5 inch micro floppy disks. Singlesided disks were once common, but are all but obsolete now; doublesided disks are the norm. Also standard today is the doubledensity disk; available at a higher cost is the highdensity disk. The third variable is the operating system you use to format the disk and the capabilities of the disk drive you are using. The following table shows the relationship of the variables.

dung lượng đĩa, sức chứa của đĩa
Khả năng lưu trữ của đĩa cứng hoặc đĩa mềm, được tính theo đơn vị kilobyte (k) hoặc megabyte (M). Dung lượng đĩa mềm phụ thuộc vào kích thước đĩa, và vào mật độ của các hạt từ trên bề mặt của nó. Hai cỡ đĩa phổ biến nhất là 5 1/4 inch và 3 1/2 inch. Loại đĩa một mặt đã một thời phổ dụng nhưng hiện nay không còn nữa, bây giờ đĩa hai mặc là định chuẩn. Tiêu chuẩn hiện nay đồng thời cũng là các loại đĩa mật độ kép (double densityDD) và mật độ cao (high densityHD). Trên thị trường đã có loại đĩa mật độ cực cao (Extrahigh density), nhưng không phổ biến lắm. Các thông số còn lại là hệ điều hành được dùng để định khuôn dạng cho đĩa, và khả năng của ổ đĩa mà bạn đang sử dụng. Bảng dưới đây sẽ trình bày quan hệ của các thông số đó với dung lượng đĩa.


Published:

PAGE TOP ↑