*

display board, display card

See display adapter.

Card màn hình hiển thị, bản màn hình hiển thị
Xem display adapter.


Published:

PAGE TOP ↑