*

display device

See display screen and display adapter.

Thiết bị màn hình hiển thị
Xem display screendisplay adapter.


Published:

PAGE TOP ↑