*

display

(1) To show text and graphics on a CRT or flat panel screen.

(2) A screen or monitor.

display
(1) Hiển thị text và các hình đồ họa trên màn hình phẳng hoặc CRT.

(2) Monitor hoặc màn hình.


Published:

PAGE TOP ↑