*

dopant

An element diffused into pure silicon in order to alter its electrical characteristics.

dopant
Một thành phần được khuếch tán thành silic thuần túy để thay thế các tính năng điện của nó.


Published:

PAGE TOP ↑