*

dot pitch

Thw distance between a red (or green or blue) dot an the closest red (or green or blue) dot on a color monitor (typically from .28 to .51 mm; large presentation monitors may go up to 1.0mm). The smaller the dot pitch, the crisper the image, especially on text. See slot pitch.

Độ dan điểm
Khoảng cách giữa một điểm đỏ (hoặc xanh dương hoặc xanh lục) và điểm đỏ (hoặc xanh dương hoặc xanh lục) và điểm đỏ (hoặc xanh dương hoặc xanh lục) gần nhất trên một monitor màu (cụ thể từ .28 đến .51mm; các monitor lớn có thể lên đến 1.00mm). Độ dẫn điểm càng nhỏ, hình ảnh càng rõ. Độ dẫn điểm .28 có nghĩa là các chấm cách xa 28/100mm, Một độ dẫn điểm .31 hoặc thấp hơn cung cấp một hình ảnh sắc nét đặc biệt trên text. Xem slot pitch.


Published:

PAGE TOP ↑