*

double density

Twice the capacity of the prior format.

Mật độ kép
Gấp đôi dung lương của định dạng trước.


Published:

PAGE TOP ↑