*

draft mode

The highestspeed, lowestquality printing mode.

Chế độ phác thảo, chế độ in thô
Chế độ in chất lượng thấp nhất với tốc độ cao nhất.


Published:

PAGE TOP ↑