*

drive bay

A cavity for a disk drive in a computer cabinet.

drive bay
Khe của một ổ đĩa trong vỏ máy tính chính.


Published:

PAGE TOP ↑