*

drop shadow

A shadow placed behind an image. slightly offset horizontally and vertically, that creates the illusion that the topmost image has been lifted off the surface of the page.

bóng rơi
Bóng phía sau một hình, hơi lệch theo chiều ngang hay chiều dọc, tạo nên cảm giác hình ảnh trên cùng được nâng lên khỏi mặt giấy.


Published:

PAGE TOP ↑