*

drunk mouse

A mouse whose pointer seems to jump wildly and irritatingly just as you are about to select something. Many users suspect that this malady is caused by a computer virus, but it’s attributable to something far more mundane: plain old dirt. About once every two weeks, pop the ball out of your mouse and take a look inside. On Microsoft mice, you’ll see two metal bars that are supposed to spin as the mouse ball moves. If you’re experiencing the drunk mouse svndrome, chances are good that one or both of these bars are coated with crud. To remove it, dip a QTip in copious amounts of isopropyl alcohol and rub the dirt until it’s completely gone.

chuột say
Một loại chuột mà con trỏ của nó có vẻ nhảy lung tung, như bị kích thích, khi bạn thực hiện thao tác chọn cái gì đó. Nhiều người sử dụng máy nghi ngờ bệnh này gây ra bởi virus máy tính, nhưng thực ra nó rất đơn giản: bụi bẩn bám lâu ngày. Cứ hai tuần một lần, bạn nên cạy quả cầu ra khỏi chuột và xem xét kỹ bên trong. Trong chuột của hạng Microsoft bạn sẽ nhìn thấy hai than kim loại, chúng được xem như xoay tròn khi quả cầu chuột chuyển động. Nếu bạn đã có kinh nghiệm đối với hội chứng chuột sau này, bạn sẽ nhìn thấy ngay một hoặc cả hai thành này bị phủ bởi một lớp mỡ bẩn. Để làm sạch, bạn dùng miếng vải thấm cồn, lau nhiều lần cho đến khi hoàn toàn hết bẩn. Sau đó cũng lau sạch mở bẩn cho quản cầu, bằng vải mềm thấm cồn.


Published:

PAGE TOP ↑