*

electroluminescent

A flat panel display that provides a sharp, clear image and wide viewing angle. It contains a powdered or thin film phosphor layer sandwiched between an x-axis and a y-axis panel. When an x-y coordinate is charged, the phosphor, the phosphor in that vicinity emits visible light. Phosphors are typically amber, but green is also used.

electroluminescent
Một màn hình hiển thị panel phẳng vốn cung cấp một hình ảnh rõ nét và góc xem rộng. Nó chứa một lớp photpho màng mỏng hoặc bột được dặt giữa một panel trục x và một panel trục y. Khi một tọa độ được tích điện, photpho thường có màu hổ phách, nhưng đôi khi màu xanh lục cũng được sử dụng.


Published:

PAGE TOP ↑