*

electromagnet

A magnet that is energized by electricity. A coil of wire is wrapped around an iron core. When current flows in the wire, the core generates an energy called magnetic flux.

electromagnet
Nam châm điện. Một nam chân vốn được tiếp năng lượng bởi điện. Một cuộn dây được cuốn xung quanh một lõi sắt khi dòng điện truyền trong dây, lõi tạo ra một năng lượng gọi là sự dao động từ tính.


Published:

PAGE TOP ↑